• Algemeen
 • Cultuur, Jeugd en Sport
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin
 • Onderwijs en Vorming
 • Situering
 • Beleidsteksten
 • Financiën
 • Het College
 • De Raad
 • Administratie
 • Bibliotheek
 • Gemeenschapscentra – cultuurcentrumbrussel.be
 • Scholen
logo vlaamse gemeenschapscommissie

www.vgc.be > onderwijs > over het Brussels Nederlandstalig onderwijs > Leerlingentelling februari 2012

Over het Brussels Nederlandstalig onderwijs

Leerlingentelling op 1 februari 20121. Kleuteronderwijs

 

1.1 Kleuteraantallen op 01.02.2012

aantal kleuters op
01.02.2012
aantal kleuters op
01.02.2011
evolutie
aantal
evolutie
relatief
gemeentelijk onderwijs

3243

3310

-67 -2,0%
gemeenschapsonderwijs

3412

3287

125 3,8%
vrij onderwijs

5121

4981

140 2,8%
totaal

11776

11578

198 1,7%
(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)


 

1.2 Herkomst van de kleuters naargelang hun woonplaats

aantal binnen
Brussels Gewest
aandeel binnen
Brussels Gewest
aantal buiten
Brussels Gewest
aandeel buiten
Brussels Gewest
totaal
gemeentelijk onderwijs 3029 93,4% 214 6,6% 3243
gemeenschapsonderwijs 3153 92,4% 259 7,6% 3412
vrij onderwijs 4568 89,2% 553 10,8% 5121
totaal 10750 91,3% 1026 8,7% 11776
(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)

 

1.3 Herkomst van de kleuters naargelang hun culturele achtergrond

westerse achtergrond
aantal
westerse achtergrond
aandeel
niet-westerse achtergrond aantal niet-westerse achtergrond aandeel totaal
gemeentelijk onderwijs 842 26,0% 2401 74,0% 3243
gemeenschapsonderwijs 1978 58,0% 1434 42,0% 3412
vrij onderwijs 2502 48,9% 2619 51,1% 5121
totaal 5322 45,2% 6454 54,8% 11776
(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)


1.4 Herkomst van de kleuters naargelang hun gebruikelijke gezinstaal

homogeen Nederlandstalig aantal homogeen Nederlandstalig aandeel taalgemengd
aantal
taalgemengd
aandeel
homogeen Franstalig aantal homogeen Franstalig aandeel homogeen Anderstalig aantal homogeen Anderstalig aandeel totaal
gemeentelijk onderwijs 187 5,8% 568 17,5% 1002 30,9% 1486 45,8% 3243
gemeenschapsonderwijs 295 8,6% 856 25,1% 1082 31,7% 1179 34,6% 3412
vrij onderwijs 596 11,6% 1308 25,5% 1438 28,1% 1779 34,7% 5121
totaal 1078 9,2% 2732 23,2% 3522 29,9% 4444 37,7% 11776
(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)

 


2. Lager onderwijs

 

2.1 Leerlingenaantallen op 01.02.2012

aantal leerlingen op
01.02.2012
aantal leerlingen op
01.02.2011
evolutie
aantal
evolutie
relatief
gemeentelijk onderwijs 3832 3664 168 4,6%
gemeenschapsonderwijs 3859 3711 148 4,0%
vrij onderwijs 7159 7056 103 1,5%
totaal 14850 14431 419 2,9%

(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)2.2 Herkomst van de leerlingen naargelang hun woonplaats

aantal binnen
Brussels Gewest
aandeel binnen
Brussels Gewest
aantal buiten
Brussels Gewest
aandeel buiten
Brussels Gewest
totaal
gemeentelijk onderwijs 3381 88,2 451 11,8 3832
gemeenschapsonderwijs 3230 83,7 629 16,3 3859
vrij onderwijs 5787 80,8 1372 19,2 7159
totaal 12398 83,5 2452 16,5 14850

(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)

 

2.3 Herkomst van de leerlingen naargelang hun culturele achtergrond

westerse achtergrond
aantal
westerse achtergrond
aandeel
niet-westerse achtergrond aantal niet-westerse achtergrond aandeel totaal
gemeentelijk onderwijs 1020 26,6 2812 73,4 3832
gemeenschapsonderwijs 2142 55,5 1717 44,5 3859
vrij onderwijs 3846 53,7 3313 46,3 7159
totaal 7008 47,2 7842 52,8 14850

(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)


2.4 Herkomst van de leerlingen naargelang hun gebruikelijke gezinstaal

homogeen Nederlandstalig aantal homogeen Nederlandstalig aandeel taalgemengd
aantal
taalgemengd aandeel homogeen Franstalig aantal homogeen Franstalig aandeel homogeen Anderstalig aantal homogeen Anderstalig aandeel totaal
gemeentelijk onderwijs 228 5,9% 698 18,2% 1036 27,0% 1870 48,8% 3832
gemeenschapsonderwijs 472 12,2% 941 24,4% 1227 31,8% 1219 31,6% 3859
vrij onderwijs 777 10,9% 2028 28,3% 2172 30,3% 2182 30,5% 7159
totaal 1477 9,9% 3667 24,7% 4435 29,9% 5271 35,5% 14850

(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)

 

2.5 Eerste leerjaar lager onderwijs: schoolse herkomst

 
aantal aandeel
uit eigen kleuterschool 2557 84,2%
uit Nederlandstalige kleuterschool binnen Brussel 231 7,6%
uit Nederlandstalige kleuterschool buiten Brussel 46 1,5%
uit Franstalige kleuterschool 10 0,3%
dubbelen het eerste leerjaar 172 5,7%
onbekend 22 0,7%

totaal

3038 100,0%
(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)


3. Secundair onderwijs


3.1 Aantal scholieren op 01.02.2012

aantal scholieren op
01.02.2012
aantal scholieren op
01.02.2011
evolutie
aantal
evolutie
relatief
gemeentelijk onderwijs 776 791 -15 -1,9%
gemeenschapsonderwijs 4344 4260 84 2,0%
vrij onderwijs 7415 7500 -85 -1,1%
totaal 12535 12551 -16 -0,1%

(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)

 

3.2 Scholieren naargelang de woonplaats

aantal binnen
Brussels Gewest
aandeel binnen
Brussels Gewest
aantal buiten
Brussels Gewest
aandeel buiten
Brussels Gewest
totaal
gemeentelijk onderwijs 555 71,5% 221 28,5% 776
gemeenschapsonderwijs 3317 76,4% 1027 23,6% 4344
vrij onderwijs 3756 50,7% 3659 49,3% 7415
totaal 7628 60,9% 4907 39,1% 12535

(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)3.3 Scholieren naargelang hun culturele achtergrond

westerse achtergrond
aantal
westerse achtergrond
aandeel
niet-westerse achtergrond aantal niet-westerse achtergrond aandeel totaal
gemeentelijk onderwijs 306 39,4% 470 60,6% 776
gemeenschapsonderwijs 2677 61,6% 1667 38,4% 4344
vrij onderwijs 4815 64,9% 2600 35,1% 7415
totaal 7798 62,2% 4737 37,8% 12535
(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)3.4 Scholieren naargelang hun gebruikelijke gezinstaal

homogeen Nederlandstalig aantal homogeen Nederlandstalig aandeel taalgemengd aantal taalgemengd aandeel homogeen Franstalig aantal homogeen Franstalig aandeel homogeen Anderstalig aantal homogeen Anderstalig aandeel totaal
gemeentelijk onderwijs 146 18,8% 279 36,0% 59 7,6% 292 37,6% 776
gemeenschapsonderwijs 948 21,8% 1198 27,6% 1216 28,0% 982 22,6% 4344
vrij onderwijs 2359 31,8% 2019 27,2% 1721 23,2% 1316 17,7% 7415
totaal 3453 27,5% 3496 27,9% 2996 23,9% 2590 20,7% 12535
(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)3.5 Eerste jaar secundair onderwijs: schoolse herkomst

aantal aandeel
uit Nederlandstalig lager onderwijs binnen Brussel 1536 67,9%
uit Nederlandstalig lager onderwijs buiten Brussel 528 23,5%
uit Franstalig lager onderwijs 13 0,6%
dubbelen 152 6,7%
onbekende herkomst 19 0,8%
totaal 2248 100%
(Overname van cijfers toegestaan mits bronvermelding)


4. Buitengewoon onderwijs (niet-GON)

aantal scholieren op
01.02.2012
aantal scholieren op
02.01.2011
verschil
aantal
verschil
relatief
Buitengewoon kleuteronderwijs 121 127 -6 -2,7%
Buitengewoon lager onderwijs 634 615 19 3,1%
Buitengewoon secundair onderwijs 678 645 33 5,1%
 
contactinfo
loket