n Brussel - naar homepage

CLB N-Brussel

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Er zijn in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel drie CLB's. De VGC is inrichtende macht van één van deze CLB's.
kind op een weegschaal tijdens een CLB-onderzoek

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen terecht bij het CLB dat samenwerkt met hun school voor informatie, hulp en begeleiding over onder andere:

  • Leren en studeren
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Psycho- en sociaal functioneren
  • Schoolloopbaan

De VGC is inrichtende macht van het CLB N-Brussel.

De contactgegevens: