n Brussel - naar homepage

Schooluitval voorkomen

Abrusco biedt voor leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig Secundair onderwijs time-out- en leerrechttrajecten. Deze zijn bedoeld voor leerlingen die vastlopen op school en waarbij een breuk tussen school en leerling dreigt. In het deeltijds onderwijs zijn er trajecten om leerlingen te helpen bij de combinatie van leren en werken.
leerlingen met basketbal op de speelplaats

Abrusco

Het aanbod van vzw Abrusco zet in op het herstellen van een verstoorde relatie van een jongere met de school. De begeleiding gebeurt steeds met het oog op terugkeer naar school of opleiding. Abrusco vzw biedt ook op school ondersteuning bij vastgelopen relaties tussen leerlingen, leerkracht en/of school.

Het CLB meldt een leerling aan. De leerling volgt dan een begeleidingstraject binnen of buiten de klascontext.

In het deeltijds onderwijs

In het deeltijds onderwijs zijn er, bij verschillende organisaties, trajecten om leerlingen te helpen bij de combinatie van leren en werken. Ze kunnen dan een voortraject, brugproject of persoonlijk ontwikkelingstraject volgen. Zo krijgen die leerlingen extra steun die ze nodig hebben.