n Brussel - naar homepage

Opvoeden

Andere ouders ontmoeten kan op verschillende plaatsen in Brussel.
Ontmoetingsruimte met bank, kleurrijke kussens en boeken.

In Baboes kunt u als ouder, grootouder of andere opvoeder samen met uw kind spelen. U kunt er een praatje maken met andere ouders en gezellig een kop koffie of thee drinken. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hier veel speelgoed ontdekken in een aangename en prikkelende ruimte. Ze kunnen ook andere kinderen leren kennen samen met een ouder, grootouder of andere opvoeder.

Hopon organiseert oudercafés in kinderdagverblijven en scholen. Tijdens deze oudercafés kunt u andere ouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen. U praat er over de grenzen van talen en culturen heen over opvoeding.

In Brussel zijn er ook twee Nederlandstalige inloopteams: Inloopteam zÎTa Dansaert Brussel en Inloopteam Huis der Gezinnen. Deze inloopteams bieden ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen in een moeilijke leefsituatie. Ze organiseren oudergroepen, speel- en onthaalmomenten, uitstappen, informatiesessies ...