n Brussel - naar homepage

Solliciteren als (hoofd)animator

Wil je (hoofd)animator worden?

Schrijf je hier in.

De VGC stelt een pool van animatoren samen en voert hiervoor voorbereidende gesprekken met de kandidaten. De organiserende school stelt de speelpleinteams samen.

Als je aan de slag wil als (hoofd)animator en je bent 18 jaar of ouder, dan moet je een uittreksel uit het strafregister (model 2) kunnen voorleggen. Het uittreksel kan je aanvragen bij je gemeente met dit document: attest voor aanvraag uittreksel uit het strafregister.
Voor de meeste Brusselse gemeenten kan een uittreksel uit het strafregister online aangevraagd worden via https://irisbox.irisnet.be.

Nog vragen? Mail naar animatoren.speelpleinen@vgc.be of bel naar 02 563 05 80.