n Brussel - naar homepage
Animator en jongen op een trampoline.

Taken en profiel van (hoofd)animatoren?

Wat zijn jouw taken als (hoofd)animator? En aan welk profiel moet je voldoen?

Animatoren (vanaf 16 jaar)

De animatoren begeleiden de activiteiten van de kinderen.

Taken

 • activiteiten en uitstappen voorbereiden samen met de hoofdanimatoren;
 • het activiteitenaanbod verzorgen;
 • kinderen stimuleren om te spelen en zelf initiatief te nemen;
 • zelf meespelen;
 • allerlei karweitjes zoals drinkbekers afwassen en poetsen …

Profiel

Animatoren hebben minstens één van de onderstaande profielen:

 • attest van animator (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus animator);
 • attest van hoofdanimator;
 • diploma jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO);
 • diploma sociale en technische wetenschappen (TSO);
 • diploma gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO);
 • diploma verzorging (BSO);
 • diploma kinderzorg (BSO);
 • diploma orthopedagogie;
 • diploma ergotherapie;
 • diploma lerarenopleiding;
 • diploma Pedagogie van het Jonge Kind;
 • certificaat begeleider buitenschoolse opvang (CVO);
 • certificaat begeleider kinderopvang (CVO);
 • volgen de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;
 • eerste, tweede of laatstejaarsstudent van de lerarenopleiding;
 • stagiair in kader van lerarenopleidingen;
 • leerkracht;
 • bredeschoolcoördinator;
 • coördinator van een IBO;
 • elders verworven competenties gelijkwaardig aan deze van het profiel van animator kunnen aantonen.

De speelpleinen werken met minimaal één animator per begonnen schijf van 8 kinderen. Iedere groep heeft minstens twee animatoren, waarvan minimaal één animator ouder dan 18 jaar en met kwalificaties.
In de paasvakantie kan je één of twee weken aan de slag op een speelplein. Je engageert je in de zomervakantie voor minimaal twee weken en maximum drie aaneensluitende weken. 
Speelpleinen die kinderen met bijzondere aandacht opvangen, krijgen extra animatoren.

Hoofdanimatoren (vanaf 18 jaar)

De hoofdanimatoren zijn de verantwoordelijken van het speelplein.

Taken

 • de speelpleinwerking organiseren en coördineren: opvolgen van het activiteitenaanbod, aansturing van de animatoren, ouderwerking en het goede verloop van de werking;
 • animatoren coachen en ondersteunen;
 • de speelpleinwerking administratief ondersteunen.

Profiel

Hoofdanimatoren hebben minstens één van de onderstaande profielen:

 • leerkrachten;
 • laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding;
 • diploma lerarenopleiding;
 • laatstejaarsstudenten bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind;
 • diploma Pedagogie van het Jonge Kind;
 • geattesteerde hoofdanimatoren (en cursisten die stage doen in het kader van een cursus hoofdanimator);
 • brede school-coördinatoren;
 • coördinatoren van de IBO’s;
 • elders verworven competenties gelijkwaardig aan deze van het profiel van hoofdanimator kunnen aantonen.

Eén speelpleinsite heeft minimaal twee hoofdanimatoren, waarvan minimaal één leerkracht van de school.

Gespecialiseerde begeleiders

Wil je graag aan de slag als gespecialiseerde begeleider? Dan moet je minstens 18 jaar zijn. Je kunt je kandidaat stellen voor:

 • begeleider voor anderstalige nieuwkomers
 • begeleider voor kinderen met bijzondere aandacht
 • begeleider voor tieners
   

De school

De school is organisator en de verantwoordelijke van de speelpleinwerking.
Elke school zorgt voor de voorbereiding van de speelpleinwerking: promotie, inschrijvingen van de kinderen van de school, gesprekken met de ouders en de kandidaat animatoren, samenstellen van de speelpleinploeg.
Na de speelpleinperiode zorgt de school voor de evaluatie van de speelpleinwerking, de uitbetaling van facturen, de opvolging van schadedossiers, …
Het speelpleinteam maakt een planning en bereidt de activiteiten en de uitstappen voor.