n Brussel - naar homepage
Animator helpt een kind.

Tips voor animatoren

Ook als je al een attest hebt, kan je nog groeien als (hoofd)animator. De VGC ondersteunt via het Onderwijscentrum Brussel alle animatoren en hoofdanimatoren via vorming, workshops, coaching en training op maat. Samen met jou werkt het OCB aan een speelse, dynamische en leerrijke spelomgeving voor kinderen.

Tijdens het jaar biedt het OCB vormingen aan. Je krijgt een waaier aan mogelijkheden, waaruit je vrij mag kiezen. Deze vormingen gaan telkens door op een zaterdag. Schrijf je in voor een vormings-of startdag.

Vormingsdag (hoofd)animatoren

Iedereen die tijdens de zomervakantie als animator of hoofdanimator aan de slag gaat op een VGC-speelplein wordt verwacht op de vormingsdag op zaterdag 1 juli of 5 augustus van 10.00 uur tot 13.00 uur bij de VGC (Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel). Op deze dag volg je een vorming en onderteken je je contract. We voorzien voor iedereen een broodje en drankje. Je kan kiezen tussen 4 vormingen:

Startdag hoofdanimatoren

Alle hoofdanimatoren worden verwacht op één van de startdagen. De startdag voor hoofdanimatoren voor de zomervakantie vindt plaats op zaterdag 6 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur bij het OCB (Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel).

Vorming gespecialiseerde begeleiders

Gespecialiseerde begeleiders engageren zich om een bijkomende specifieke vorming te volgen.

Als je aan de slag wil als (hoofd)animator of gespecialiseerde begeleider, dan is de deelname aan één van de vormings- of startdagen verplicht.