n Brussel - naar homepage

Hoe aanmelden

Dien uw ondersteuningsvraag in

De aanmelding gebeurt online via bovenstaande link. Er kunnen geen telefonische of papieren aanmeldingen gebeuren.

Per ondersteuningsvraag vul je 1 formulier in.

Aanmeldingen kunnen verder doorheen het hele schooljaar ingediend worden.
Voor de opstart van ondersteuningsvragen gebruiken we instapmomenten. We kiezen voor instapmomenten omwille van praktische organisatie. 
De instapmomenten zijn:

  • september 
  • na de kerstvakantie
  • na de paasvakantie

Een aanvraag/aanmelding dient ingediend te worden vóór het instapmoment om vanaf het instapmoment opgenomen te kunnen worden. Dit wil zeggen dat vragen die bijvoorbeeld in de periode tussen de kerstvakantie en de paasvakantie aangemeld worden, zullen worden opgenomen na de paasvakantie.

Bij vragen hierover kan je ons steeds contacteren.

Let op: Je dient als school zelf bij te houden welke aanmeldingen je indient.

Ter info: het gemotiveerd verslag of verslag (Wanneer in de adviesfase van het HGD-traject blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk  ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn, wordt voor de leerling een verslag opgesteld door het CLB) worden doorgemaild naar de regiocoaches. De emailadressen zijn per regio te vinden onder 'contact'.