n Brussel - naar homepage
Tekst in illustratie: brussit

Bruss-it

In het kader van zijn stedelijk beleid maakt het College van de VGC werk van sociale stadsinnovatie. Via de projectoproep ‘Bruss-it’ ondersteunt de VGC enthousiaste stadsmakers.

'Bruss-it' richt zich tot verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven.
Met Bruss-it steunt de VGC, in het kader van het Stedenfonds, projecten met als thema gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Ontmoetingen en uitwisselingen
  • Ruimtes delen en tijdelijk invullen
  • Sociale en culturele interventies op publieke of semi-publieke plekken

Het zijn projecten die de verbeelding stimuleren en die aanzetten tot ontmoeting en uitwisseling. Stedelijk, innovatie, participatie en diversiteit zijn de sleutelwoorden.
Klik hier voor de volledige projectoproep 2017.

De oproep 2017 is afgesloten. Houd de website en de Facebook-pagina van Stedelijk beleid in de gaten voor een nieuwe oproep.

Wil je meer weten over de projecten?

Bekijk hier de projecten die in 2016 en 2017 een subsidie kregen.

De jury beoordeelt de projectaanvragen op basis van deze criteria:

  • Aanpak op het gebied van slim ruimtegebruik
  • Betrokkenheid van bewoners en partners in de wijk
  • Innovatieve en creatieve aanpak
  • Mate van zelfinitiatief en mede-eigenaarschap van de doelgroep(en)
  • Oog voor diversiteit op het vlak van deelnemers, werkwijze en partners
  • Realistische en concrete uitwerking, timing en budget

Je krijgt maximaal 15.000 euro voor je project. Ook kleinschalige initiatieven voor een lager bedrag komen in aanmerking.

Heb je nog vragen?

Contacteer de cel Stedelijk Beleid: