n Brussel - naar homepage
Tekst in illustratie: brussit

Bruss-it

In het kader van zijn stedelijk beleid maakt het College van de VGC werk van sociale stadsinnovatie. Via de projectoproep ‘Bruss-it’ ondersteunt de VGC enthousiaste stadsmakers.

'Bruss-it' richt zich tot verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven.
Met Bruss-it steunt de VGC, in het kader van het Stedenfonds, projecten met als thema gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Ontmoetingen en uitwisselingen
  • Ruimtes delen en tijdelijk invullen
  • Sociale en culturele interventies op publieke of semi-publieke plekken

Het zijn projecten die de verbeelding stimuleren en die aanzetten tot ontmoeting en uitwisseling. Stedelijkheid, innovatie, participatie en diversiteit zijn de sleutelwoorden.
Klik hier voor de volledige projectoproep 2018. Deze projectoproep is afgesloten.

Wil je meer weten over de projecten?

Bekijk hier de projecten die in 20162017 en 2018 een subsidie kregen.

De jury beoordeelt de projectaanvragen op basis van deze criteria:

  • Aanpak op het gebied van gedeeld en slim ruimtegebruik (40%)
  • Bijdrage tot gemeenschapsvorming en participatieve aanpak (20%)
  • Innovatieve en creatieve aanpak (20%)
  • Realistische en concrete uitwerking, timing en budget (20%)

Je krijgt maximaal 15.000 euro voor je project. Ook kleinschalige initiatieven voor een lager bedrag komen in aanmerking.

Heb je nog vragen?

Contacteer de cel Stedelijk Beleid: