n Brussel - naar homepage

Deelname aan kadervorming (geldig tot 31/08/2017)

Sportclubs, scholen en sportbegeleiders kunnen een beroep doen op een subsidie voor de deelname aan kadervormingsactiviteiten.
Lesgever helpt jonge turner over de plint

Wat verstaan we onder kadervorming?

Met kadervorming bedoelen we enkel de activiteiten die expliciet gericht zijn op de ontplooiing en vorming van sportlesgevers, bestuurders, trainers en begeleiders van sportinitiatieven, met het oog op een kwaliteitsverhoging.
De kadervorming heeft als doel de taken van sportbegeleider beter te kunnen uitoefenen. Het kan gaan om cursussen erkend door Sport Vlaanderen, maar ook andere vormingsactiviteiten komen in aanmerking. U moet wel kunnen aantonen waarom ze nuttig zijn voor uw werk als Brusselse sportbegeleider.

Twijfelt u? Neem dan vooraf contact op met de VGC-sportdienst.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Begeleiders van 16 jaar of ouder die deel uitmaken van een Brusselse sportvereniging of een Brussels gemeenschapscentrum komen in aanmerking voor deze subsidie. Ook (potentiële) sportlesgevers van de VGC-sportdienst kunnen een aanvraag indienen, evenals leerkrachten LO van Brusselse, Nederlandstalige scholen.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 2/3 van de deelnameprijs van de cursus. Een deelnamebewijs van de vorming wordt gevraagd.

Indien de deelnameprijs van de cursus meer 250 euro bedraagt, wordt er advies van de sportraad gevraagd.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 worden de subsidies voor kadervorming toegekend volgens een nieuw reglement. Alle informatie over dit nieuw reglement en de verschillende subsidievormen vindt u hier.