n Brussel - naar homepage

accordion 1

Sportaanbod met een duurzaam karakter en onder deskundige begeleiding, dat in volgende types wordt onderverdeeld:

  • Type 1: minstens driewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 8 maanden per werkjaar.
  • Type 2: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende minstens 10 opeenvolgende weken.
  • Type 3: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende minstens 5 opeenvolgende weken voor initiatieven die als uitdrukkelijke doelstelling een (doorstroming naar een) duurzame sportbeoefening nastreven, al dan niet in georganiseerd verband.