n Brussel - naar homepage

accordion 16

Een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak.