n Brussel - naar homepage

accordion 3

Hoe evalueer je het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen? Welke factoren dragen hiertoe bij? We bekijken welke zelfevaluatie-instrumenten er zijn en hoe je deze kan gebruiken.
Voor de kinderdagverblijven introduceren we het nieuwe MeMoQ-zelfevaluatie instrument.