n Brussel - naar homepage

accordion 1

In dit traject analyseer je de samenwerking in je team met ervaringsgerichte oefeningen. We maken belangrijke elementen om succesvol samen te werken zichtbaar. Je  onderzoekt sterktes en zwaktes binnen het samenwerken in jouw team. We kiezen samen enkele elementen om aan te werken en zoeken naar concrete acties die je kan ondernemen.

Duur:  

  • Telefonisch afstemming met leidinggevende 
  • 2 dagdelen met het hele team (volledige studiedag)
  • 1 dagdeel terugkommoment: reflectiemoment samen met het hele team over het traject

Dit traject is er voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden. VCOK begeleidt de groep.