n Brussel - naar homepage

accordion 4

Hoe leert een kind ons begrijpen en hoe leert het zich uitdrukken? We buigen ons over de praktijk van warme en wederzijdse interactie en non-verbale en verbale communicatie. We analyseren ook videofragmenten die dit wonderlijke verhaal van taal en communicatie illustreren.

Duur:

  • 1 dagdeel met het hele team (of in kleinere groepjes)
    opsplitsing in 2 sessies van 1,5u mogelijk

Tip: combineer deze vorming met 'Meertaligheid'

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang