n Brussel - naar homepage

accordion 7

Het leven van een jong kind zit vol uitdagende overstapmomenten: starten in een kinderdagverblijf, overstappen naar een andere groep, instappen in de school en naar een IBO. Hoe kunnen we deze overstappen of transities verzachten? We kijken door de ogen van het kind en gaan op zoek naar meer continuïteit voor het kind bij elke overstap.

Duur:

  • 1 dagdeel met het hele team (of in kleinere groepjes)
    opsplitsing in 2 sessies van 1,5u mogelijk

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van  kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang