n Brussel - naar homepage

accordion 9

Maak kennis met VIB (video interactiebegeleiding), een bijzondere vorm van video-coaching! Het doel is meer inzicht te verwerven in de basiscommunicatie met jonge kinderen en het pedagogische klimaat aan te passen aan de ontwikkelingsbehoeften van elk kind.

Tijdens de eerste sessie werken we met video-opnames van de VIB-coach. In de volgende sessie(s) analyseren we opnames van jullie eigen praktijk.

Duur:

  • 1uur30 introductie met het hele team + 2 dagdelen met kindbegeleiders (individueel of in kleinere groepjes)
    opsplitsing in kortere sessies mogelijk

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang