n Brussel - naar homepage

accordion 10

Hoe ondersteun je het natuurlijke ontwikkelings- en leerproces van elk kind?  We analyseren de factoren die hiertoe bijdragen en werken concrete experimenten uit, die je in de praktijk gaat uittesten. Tijdens de volgende sessies bespreken we de praktijkervaringen aan de hand van foto’s en/of videobeelden van de geslaagde experimenten.

Duur:

  • 3 dagdelen met het hele team (of in kleinere groepjes)
    opsplitsing in kortere sessies mogelijk

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van kinderdagverblijven en initiatieven buitenschoolse opvang