n Brussel - naar homepage

accordion 13

Gezonde voeding en beweging zijn de bouwstenen van een goede ontwikkeling. Maar hoe vertaal je dit concreet naar de dagelijkse praktijk?

Als je basiscursus 42: 'Wat moet je weten over eten en bewegen?’ (zie brochure Open Aanbod) hebt gevolgd, kan je een coaching op de werkvloer in huis halen. Een diëtiste en een bewegingsexpert observeren in de leefgroepen en formuleren tips en adviezen. Daarna volgen intervisiemomenten: opnieuw observeren, korte bespreking met de verantwoordelijke en omzetting tot concrete acties. Je eindigt dit traject met een integratieplan op zak.

Duur:

  • 1 tot 4 dagdelen met de leidinggevende en zoveel mogelijk medewerkers (geen sluiting nodig)

Dit traject wordt begeleid door "Solidariteit voor het gezin" en is er voor medewerkers van een kinderdagverblijf