n Brussel - naar homepage

accordion 15

Dit reflectietraject opent met een startsessie over de sociale functie (zie Groepsbegeleiding 14. ‘Sociale functie – introductie’). We bekijken wat je opvang al heeft gerealiseerd en bakenen op basis daarvan samen de thema’s af waarrond we verder werken. We maken gebruik van verschillende methodieken en werkvormen en we werken samen in een context waar respect en vertrouwen centraal staan.

Enkel voor kinderdagverblijven.

Duur:

  • afstemming met leidinggevende in overleg te bepalen
  • 1 dagdeel opstartmoment met het hele team (halve studiedag).
    Opvolgbijeenkomsten in overleg te bepalen.

Dit traject wordt begeleid door "Lokaal loket" en is er voor medewerkers van een kinderdagverblijf.