n Brussel - naar homepage

accordion 16

We staan stil bij de opvang van jonge kleuters in het IBO en hoe je van bij de start voor een warme vertrouwensrelatie met hen zorgt. We focussen hierbij op hun sociale, emotionele en spelontwikkeling en hoe je hen optimaal kan ondersteunen. Het doel is meer inzicht te verwerven in de denkwereld van jonge kinderen. Zo passen we het pedagogisch klimaat aan hun ontwikkelingsbehoeften aan.

Enkel voor  Initiatief Buitenschoolse Opvang.

Duur:

  • 3 dagdelen met kindbegeleiders en leidinggevende/pedagogisch coach (voor het hele team, of in kleinere groepjes). Opsplitsing in kortere sessies mogelijk.

Dit traject wordt begeleid door een pedagogisch ondersteuner van "Opgroeien in Brussel" en is er voor medewerkers van een initiatief buitenschoolse opvang.