n Brussel - naar homepage

accordion 2

Elmer

Centrum voor Inclusie Elmer heeft als opdracht de opgebouwde knowhow rond het opvangen van kinderen met specifieke zorgen te delen met andere kinderopvangvoorzieningen in het Brussels gewest. Naast een collectief aanbod is er ook een aanbod op maat.  Indien je ondersteuning nodig hebt bij de opvang van een kind met specifieke zorgen kan je steeds contact opnemen met Betty Commeyne, de inclusiecoach van Elmer. Betty bekijkt de situatie samen jou, geeft advies en zoekt partners om jouw voorziening te ondersteunen. Indien gewenst kunnen ook  de ouders ondersteund worden.

Elmer verzorgt ook een intervisie over inclusie en er is een studiebezoek gepland (zie kalenderbrochures).

Indi​vo

Voor de IBO’s werken we samen met Indivo vzw .