n Brussel - naar homepage

accordion 3

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is er om (vermoedens van) kindermishandeling aan het licht te brengen, bespreekbaar te maken en ouders hun verantwoordelijkheid te helpen opnemen. In de aanpak van het VK staan het welzijn en de veiligheid van kinderen steeds centraal.

Neem contact met het VK als je vragen hebt omtrent een kind, ook al weet je nog helemaal niet zeker dat er van mishandeling sprake is. Ze luisteren naar je en geven advies of organiseren hulp.  Deze hulpverlening is discreet en valt onder het medisch beroepsgeheim.

VK verzorgt een groepsbegeleiding (zie verder onder basisaanbod op de werkvloer) en geeft ook cursussen over kindermishandeling (zie kalenderbrochure)