n Brussel - naar homepage

accordion 5

Hop​on

HOPON, dienst voor opvoedingsondersteuning, is een baken voor iedereen die bij het opgroeien van jonge kinderen (0 tot 12 jaar) betrokken is.

Als je bepaalde vragen en bezorgdheden over opvoeding hebt, kan je er terecht voor een consultatief gesprek, gerichte observatie en advies, vorming op maat met intervisie en trajectbegeleiding.

HOPON kan je ook helpen met de organisatie van boeiende oudercafés, waar je met je ouders over grenzen van talen en culturen heen over opvoeding kan spreken. Thema’s zijn bijvoorbeeld grenzen stellen, meertalig opvoeden, huiswerkbegeleiding, slapen, zindelijkheid, peuterpubertijd, naar school gaan, voeding.

Bij HOPON zijn ook brochures, boeken en talloze werkpakketten voorhanden.