n Brussel - naar homepage

Opvoeden

Huis van het Kind Brussel werkt over heel Brussel en verbindt verschillende sectoren om gezinnen in Brussel te ondersteunen. Het zet zich in voor een geïntegreerde en afgestemde dienstverlening voor aanstaande ouders en gezinnen met kinderen. Daarnaast organiseren ze ook ontmoetingsplaatsen, Baboes. Hier kunnen ouders met hun kind in een rustige omgeving samen spelen en andere kinderen en ouders ontmoeten.
Logo Huis van het Kind Brussel

VGC werkt sinds 2015 samen met Huis van het kind Brussel. Het huis van het kind Brussel werkt samen met partners om ondersteuning te bieden voor Brusselse gezinnen. Ze vormen een brug tussen de bestaande organisaties en (toekomstige) ouders. Via samenwerking wil Huis van het Kind Brussel bijdragen aan een leefomgeving waarin het goed is om op te voeden en op te groeien.

Huis van het Kind Brussel is er voor alle kinderen en jongeren, (aanstaande) moeders en vaders en andere opvoedingsverantwoordelijken die aansluiting zoeken bij het Nederlandstalige aanbod. Ze werken samen met de verschillende partners die een aanbod hebben naar de doelgroep. Voorbeelden daarvan zijn ondermeer CAW, ECK Volle maan, regioteams van Kind & Gezin,... .