n Brussel - naar homepage

Opvoeden

Huis van het Kind Brussel zet zich in voor een geïntegreerde en afgestemde dienstverlening voor aanstaande ouders en gezinnen met kinderen.
Mama kleedt baby aan op verzorgingstafel.

Begin 2015 startte het samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel. Dit samenwerkingsverband is het resultaat van een proefproject onder begeleiding van Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) in opdracht van de VGC. Huis van het Kind Brussel bouwt aan een geïntegreerde en afgestemde dienstverlening voor opvoedings- en gezinsondersteuning. Via samenwerking wil Huis van het Kind Brussel bijdragen aan een leefomgeving waarin het goed is om op te voeden en op te groeien. Huis van het Kind Brussel is er voor alle kinderen en jongeren, (aanstaande) moeders en vaders en andere opvoedingsverantwoordelijken die aansluiting zoeken bij het Nederlandstalige aanbod.