n Brussel - naar homepage

Huursubsidie voor de organisatie van een regelmatig aanbod (werkjaar 2016-2017)

 • Huursubsidie voor de organisatie van een regelmatig aanbod (werkjaar 2016-2017)
 • Subsidie aanvragen
Organisaties die een sportlessenreeks of een ander regelmatig sportaanbod voorzien kunnen een subsidie ontvangen voor de huur van de sportaccommodatie.
Muurklimmen

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

 • Brusselse organisaties en instellingen die erkend zijn door of een structurele subsidie ontvangen van de VGC.
 • Brusselse Nederlandstalige onderwijsinstellingen (basis- en secundair onderwijs).
 • Gemeenschapscentra.

Opgelet: erkende sportverenigingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. De kosten voor deze verengingen zijn immers al verrekend in hun werkingssubsidie.

Wanneer de subsidie aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen na afloop van het werkjaar 2016-2017 (loopt van 1 september 2016 tot 31 augustus 2017).

Infrastructuurcriteria

 • de infrastructuur is gelegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de infrastructuur is aangepast aan het aanbod;
 • de infrastructuur is gehuurd bij derden.

Activiteitscriteria

Het gaat om een regelmatig Nederlandstalig sportaanbod:

 • minimum 30 weken per werkjaar voor een wekelijks aanbod;
 • minimum 15 weken per werkjaar voor een tweewekelijks aanbod;
 • het aanbod is toegankelijk voor iedereen van de doelgroep (openstaande werking);
 • de activiteiten worden begeleid door een deskundige lesgever;
 • voor onderwijsinstellingen: deze tussenkomst geldt niet voor de activiteiten tijdens de lesuren lichamelijke opvoeding.

Ook sportkampen die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties komen in aanmerking.

Subsidiebedrag

De sportdienst van de VGC voorziet, binnen de perken van de begrotingskredieten, een tussenkomst van vijfitg procent van de bewezen huurkosten.
Het maximaal toegekende subsidiebedrag is 2.480 euro, met een uitzondering voor het aanbod voor jeugd (tot 18 jaar). Hier hanteren we een maximumbedrag van 3.500 euro.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 worden de huursubsidies toegekend volgens een nieuw reglement. Alle informatie over dit nieuw reglement en de verschillende subsidievormen vindt u hier.