n Brussel - naar homepage
Bekendmaking Brusselse Nederlandstalige diensten met een aanbod brede instap, cliëntoverleg en bemiddeling in de integrale jeugdhulp. Logo’s in beeld (als wegwijzers): VGC-loket Cliëntoverleg en bemiddeling, CAW versterkt welzijn, CLB, Kind & Gezin. Extra organisatoren: n-brussel, Vlaanderen.

Infomoment

Infomoment rond bekendmaking van “brede instap”, “cliëntoverleg” en “bemiddeling” in de integrale jeugdhulp was een succes

Op 1 maart 2014 trad het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp in werking. Het decreet hertekende het landschap van de jeugdhulp. De nieuwe plattegrond voor de jeugdhulp zet in op een betere coördinatie en afstemming tussen de voorzieningen van: Kind en Gezin, het Agentschap Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, de Centra voor Integrale Gezinszorg, het Algemeen Welzijnswerk, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en Pleegzorg.

Toch geven hulpverleners in Brussel aan dat het aanbod van de partners onderling nog vaak onvoldoende gekend is. Om die reden werd in de schoot van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Brussel (IROJ) een infomoment georganiseerd, in samenwerking met de VGC.

Tijdens het infomoment kwamen meer dan 50 Brusselse hulpverleners samen om meer te weten te komen over diensten met een aanbod ‘brede instap’ alsook over de methodieken cliëntoverleg en bemiddeling. Nadien schoven de deelnemers aan bij een casustafel waarbij ze zelf konden ervaren op welke manier een clientoverleg of bemiddeling een oplossing kan bieden voor complexe hulpverleningssituaties’.