n Brussel - naar homepage

Beleidsverklaring 2017-2018 besproken in de Raad van de VGC

Begin september diende het VGC-College de beleidsverklaring 2017-2018 in bij de Raad van de VGC.

In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers.

De beleidsverklaring bouwt verder op het bestuursakkoord ‘Goesting in Brussel’ dat het VGC-College bij de start van deze legislatuur opstelde. Groei, kwaliteit, stedelijke vernieuwing, gelijke kansen en samenwerking vormen de leidraad van de beleidsverklaring.

De Raad besprak de beleidsverklaring op 20 september, tijdens de eerste zitting van het nieuwe werkjaar.
Lees de volledige tekst van de beleidsverklaring