n Brussel - naar homepage

Brusselse CLB’s bundelen krachten om in te zetten op sterke leerlingenbegeleiding

Sinds 2016 werken het CLB van de VGC en het CLB van Scholengroep Brussel samen op één adres. Dat werd gevierd met een officieel bezoek van de minister.

De twee CLB's werken samen aan een sterke en kwaliteitsvolle begeleiding van leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Lees meer.