n Brussel - naar homepage

Brusseltip: Expo 'Inclusie...Illusie?' in de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie nodigt u graag uit voor een unieke foto-expo, getiteld: ‘Inclusie…Illusie’, in de exporuimte van haar administratiegebouw
in de Jacqmainlaan in Brussel. Het project ontstond onder andere door subsidies van de VGC. De VGC subsidieert immers Indivo, een deelwerking van De Lork voor het organiseren van vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking.

Jongen heeft een vliegtuigje vast aan zijn oor.

Foto’s en gedichten

Vzw De Lork, een Brusselse voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseerde samen met partnerorganisaties(*) fotosessies, beeldende workshops en poëzieworkshops. Zo kwam de tentoonstelling tot stand. Mensen met een beperking speelden een essentiële rol. Zij bepaalden zelf mee hoe ze op de foto’s werden afgebeeld en schreven gedichten die gebundeld werden in een brochure. Ook de brochure ontdek je op de foto-expo. De foto’s en gedichten zijn het resultaat van een jaar samenwerken tussen mensen met en zonder een beperking. Ze tonen hun kracht, hun schoonheid en hun artistiek vermogen.

Is inclusie een illusie?

De titel van de expo doet de bezoeker nadenken over inclusie. Vindt hij inclusie een illusie? Voor de organisatoren van de expo is het antwoord daarop ‘nee’. De tentoonstelling sluit aan bij een ruimere sensibiliseringscampagne met de titel ‘Iedereen de max!’. Je kunt op de website www.iedereendemax.be de petitie tekenen en zo tonen dat je voor inclusie bent.

 

 

 

Inclusie op de kaart zetten

De fototentoonstelling betekent op verschillende vlakken een meerwaarde:

  • Ze zet op een inclusieve en creatieve manier inclusie op de kaart door te focussen op het gemeenschappelijke en het herkenbare tussen mensen: hun dromen en verlangens.
  • Vzw De Lork betrok mensen met een verstandelijke beperking in het hele proces waardoor ze empowered worden.
  • Dit kunstproject bevordert ook de sociale cohesie. Mensen met en zonder een beperking leren elkaars leefwereld beter kennen door samen te werken of de tentoonstelling te bezoeken. Bovendien zie je een mens met of zonder een beperking minder als ‘anders’.
  • De expo is een unieke samenwerking tussen personen met een handicap, de kunstacademie in Anderlecht en organisaties uit de culturele sector zoals Recyclart.

Praktisch

De expo is toegankelijk van 6 tot 20 november 2015. Iedereen kan er terecht, elke werkdag tussen 9 en 17 uur in de exporuimte van het Renaissancegebouw van de VGC, Emile Jacqmainlaan 135 in 1000 Brussel. Van de brochure is slechts een beperkte oplage beschikbaar. Kom dus snel langs!

Contactinformatie

Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin
02 563 03 73
welzijn.gezondheid@vgc.be

 

* De partners van vzw De Lork zijn – naast de VGC - : Academie beeldende kunsten Anderlecht, Centrum Ambulante Diensten, Recyclart, Lions Brussel en Julien Vrebos.