n Brussel - naar homepage

CLB N-Brussel (VGC) en CLB-Brussel (GO!) huizen samen in één gebouw

De VGC investeert sterk in een kwalitatieve en een professionele infrastructuur voor haar onderwijsinstellingen.

De onthaalruimte. De naam 'CLB' staat op de desk.
Het onthaal

Voortaan werken het CLB N-Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het CLB Brussel van het gemeenschapsonderwijs nauw samen vanuit hun gezamenlijke hoofdzetel in Sint-Agatha-Berchem.

De voorbije maanden werd er druk verbouwd  om de twee werkingen goed te omkaderen.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting en installeren de CLB’s zich volop in hun nieuwe stek.

 

 

 

Bekijk enkele sfeerbeelden.

Zicht op het landschapsbureau

Zicht op een klasruimte