n Brussel - naar homepage

De Groene School Anderlecht legt eerste steen van nieuw schoolgebouw

Op 16 september gaf De Groene School Anderlecht het officiële startschot van de bouw van een nieuw schoolgebouw. Tegen volgend schooljaar zal de nieuwe school klaar zijn en zal er plaats zijn voor 400 kinderen.

Een inhuldigingsplaat met tekst

De Groene School verhoogt al enkele jaren het aantal plaatsen. Dat deed ze met containerscholen. Maar dankzij middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden de verouderde containerklassen in 2015 afgebroken. Er werd een volledige modulaire school gebouwd op een aangrenzend perceel die dienst doet als een tijdelijke school. Dit schooljaar wordt er een nieuwe dubbele basisschool gebouwd.

Het totale project kost 5,6 miljoen euro. De VGC investeerde 1,7 miljoen euro en wil zo kinderen in de beste omstandigheden kwaliteitsvol onderwijs bieden. Daarom blijft ze inzetten op capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.