n Brussel - naar homepage

Denkdag sociaal-cultureel werk 15 juni: verslag online

Maar liefst 521 sociaal-culturele, etnisch-culturele, senioren- en amateurkunstverenigingen dienden opnieuw een jaarwerkingsdossier in.

Sfeerbeeld op de denkdag van 15 juni.
Sfeerbeeld van de denkdag in de Kriekelaar in Schaarbeek.

Nieuwkomers opvangen, mensen toeleiden naar Nederlandstalige instanties, leren hoe onze samenleving werkt en nog veel meer: duizenden vrijwilligers zetten zich bij deze verenigingen in voor hun medemens en voor Brussel. En dat allemaal in hun vrije tijd. Al deze verenigingen denken ook mee na over het beleid: hoe kan de overheid zich het best organiseren om al deze burgerinitiatieven te ondersteunen? Op 15 juni vond de denkdag sociaal-cultureel werk plaats. Lees hier het verslag van deze inspirerende dag.