n Brussel - naar homepage

Een nieuwe start voor Jeugd en Muziek Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) brengt meer muziek in de Nederlandstalige scholen, speelpleinen en Brede Scholen in Brussel dankzij een nieuwe samenwerking met de vzw Jeugd en Muziek Brussel.

Foto muziekkamp Aximax

De vzw ontvangt voor het jaar 2017 180.000 euro om muzikale beleving toegankelijker te maken voor de Brusselse kinderen en jongeren. Dat doen ze door een artistiek educatief aanbod voor de leerlingen uit het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren.

Leerkrachten worden ondersteund door workshops en coaching om met muziek aan de slag te gaan in de klassen.Ook in de Brede Scholen en op de VGC-speelpleinen zal de vzw Jeugd en Muziek Brussel haar expertise inzetten om jonge Brusselaars muziek te laten beleven.