n Brussel - naar homepage

Heeft u oude voorwerpen met steriotiepe beelden over culturen en religies?

Wat is de ontstaanscontext van deze objecten? Welke vooroordelen dragen ze uit?

Brussel ZWerft

De Erfgoedcel Brussel en ORBIT vzw gaan in Brussel op zoek naar oude voorwerpen zoals affiches, strips en postkaarten die stereotiepe beelden over andere culturen en religies uitdragen.

Gaat u mee op zoek of heeft u thuis zo’n voorwerp liggen?
Neem dan zeker contact op met erfgoedcelbrussel@vgc.be.