n Brussel - naar homepage

Infomoment Gezondheidsinitiatieven 29 oktober: verslag

De VGC wil Nederlandstalige onderwijsinstellingen en gezinsvoorzieningen aanmoedigen om (nog) meer initiatieven te nemen om de gezondheid van de Brusselse kinderen te verbeteren. Sinds 1 april is er een nieuw reglement van kracht waardoor onderwijsinstellingen en gezinsvoorzieningen kunnen gesubsidieerd worden voor het (verder) uitwerken van hun gezondheidsbeleid.

Sfeerbeeld van het verslagmoment. Mensen in de
Sfeerbeeld van het Infomoment Gezondheidsinitiatieven. © VGC

De eerste oproep werd met succes beantwoord: meer dan 70 organisaties (kinderdagverblijven, IBO  en naschoolse opvang, basis- en secundaire scholen) dienden in juli een subsidieaanvraag in. De volgende indieningsdatum van 25 december 2015 nadert.

Om zowel de kinderdagverblijven, de Initiatieven Buitenschoolse opvang, naschoolse opvang, basis- en secundaire scholen goed te informeren, organiseerden we op donderdag 29 oktober een infovoormiddag op de VGC. We verwelkomden 80 deelnemers.

In enkele sessies kreeg iedereen de informatie op maat: van hoe een project op te stellen op korte-en lange termijn, wie mogelijke partners zijn  tot  enkele nuttige tips om een subsidieaanvraag zo goed mogelijk in te dienen.

De workshops werden als ‘te kort’ ervaren: het bewijs dat ze voor eenieder interessant en boeiend waren.