n Brussel - naar homepage

Kan uw kind tijdelijk niet naar school? Synchroon internetonderwijs via Bednet

Bednet staat klaar om te zorgen dat uw kind toch de lessen kan blijven volgen en contact kan houden met de klasgenootjes.

Bednet is gratis voor zowel de ouders van de leerling als voor de school.
Bednet zorgt voor een computer, internet en begeleiding.

Leerlingen vanaf 5 jaar die vaak of lang afwezig zijn door ziekte, ongeval of bevallingsverlof komen in aanmerking.
Voorwaarde is dat de leerling Bednet minstens een maand (al dan niet aansluitend) zal gebruiken tijdens het schooljaar en is ingeschreven in het Nederlanstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs.

Interesse? Surf naar www.bednet.be of naar de facebookpagina van Bednet.