n Brussel - naar homepage

Kasterlinden organiseert lager buitengewoon onderwijs voor kinderen met een emotionele en/of gedragsstoornis

VGC-school Kasterlinden biedt vanaf september 2017 onderwijs aan voor kinderen met een emotionele en/of gedragsstoornis (type 3).
 

Deze stoornis moet omschreven staan in een multidisciplinair diagnoseverslag en omvat een psychiatrisch onderzoek. Er moet eveneens een verslag type 3 zijn, afgeleverd door een daartoe bevoegd CLB.

Kasterlinden wil samen met de leerling, de ouders en de hulpverleners op zoek gaan naar de eigen talenten van de leerling. De school wil eveneens stilstaan bij de dagelijkse interacties tussen leerling en betrokkenen. Dit wordt allemaal gerealiseerd binnen een veilige leer- en leefomgeving.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het CLB van de huidige school of kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor type 3 binnen Kasterlinden (sofie.vannuylen@kasterlinden-vgc.be / 02 430 67 00).