n Brussel - naar homepage

Nieuwe vergunning voor het CAD

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Beperking (VAPH) gaf aan het Centrum Ambulante Diensten (CAD) een erkenning als vergunde zorgaanbieder, temeer omdat het CAD aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet.
 

Door deze erkenning kunnen personen met een beperking het CAD betalen met een persoonsvolgend budget. Dit kan op twee manieren:

  • via een voucher: hierdoor wordt de hulp- en dienstverlening rechtstreeks door het VAPH uitbetaald aan het CAD. Voordeel: geen rompslomp met geld en facturen.
  • rechtstreeks door de persoon in kwestie: elke persoon met een beperking kan hetzelfde budget in cash ontvangen en hiermee de zorgaanbieder betalen.

Het CAD voorziet in de ambulante begeleiding van personen met een (arbeids)handicap op diverse domeinen van het leven. Dit centrum wordt al meerdere jaren gesubsidieerd door de VGC.

Lees hier meer over het CAD.
Vind hier het aanbod van andere vergunde zorgaanbieders in Brussel.