n Brussel - naar homepage

Op 8 april is het Internationale Roma-dag

Met een nieuw filmpje wil de Roma-dienst ons cliché beeld van ‘dé Roma’ ontkrachten door hen eens op een andere manier in beeld te brengen. Als lachende vroedvrouw, of bibliotheekmedewerkster bijvoorbeeld.

Mensen, met het Roma-origine, zitten samen in een ruimte. Een moeder met 2 kinderen zitten in de zetel. Een man zit aan tafel.
© Bart Dewaele

Geleidelijk aan zien de medewerkers van de Dienst Roma en Woonwagenbewoners (Foyer vzw) een nieuwe generatie Roma opstaan die vooruit wil, verder dan het leven dat ze gekend hebben in hun land van herkomst.Met de dag groeit de ambitie om volwaardig deel uit te maken van de samenleving en er hun steentje toe bij te dragen. De laatste jaren uit zich dit vooral in toegenomen scholarisatie van Roma-kinderen, toegenomen reguliere tewerkstelling, enz. Dit is mede te danken aan het project Roma-stewards en het ESF-Roma-project, projecten waarmee de VGC inzet op de sociaal-economische integratie van Roma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op zoek naar meer informatie? Kijk op de website van Foyer vzw.
Klik hier om het filmpje te bekijken.