n Brussel - naar homepage

Pigment vzw richt nieuwe loopgroep ‘Cent Pas Pieds’ op

Pigment vzw is de Brusselse ‘Vereniging Waar Armen het Woord Nemen’. Ze richtte onlangs de nieuwe loopgroep ‘Cent Pas Pieds’ op.

© Huis Twaalf

De loopgroep ontstond op vraag van mensen zonder wettig verblijf om sportief bezig te zijn. Mensen uit de onthaalwerking van Pigment worden op een laagdrempelige manier naar Cent Pas Pieds geleid. De groep loopt van september 2017 tot juni 2018 minimaal één keer per week op een vooraf afgesproken locatie in Brussel.

Het project wordt door drie partijen gedragen: vrijwilligers van de nieuwe loopgroep, Pigment vzw en Les Gazelles de Bruxelles vzw.

De VGC geeft financiële ondersteuning aan Pigment om dit project haalbaar te maken. Daarnaast schenkt ze loopkleding en stelt ze infrastructuur ter beschikking voor de activiteiten.