n Brussel - naar homepage

Subsidies speelpleinwerking

Samen met de Nederlandstalige Brusselse scholen organiseert de VGC opnieuw speelpleinen tijdens de paas- en zomervakantie van het schooljaar 2015-2016.

Vier lachende kinderen op een bank
Foto: Lander Loeckx

Hoe verloopt dat? De school is lokaal initiatiefnemer en organisator van het speelplein. De VGC zorgt via het Onderwijscentrum Brussel voor inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast zorgt ze via de algemene directie Onderwijs en Vorming voor praktisch-organisatorische en financiële ondersteuning.

Is uw school geïnteresseerd om een speelplein op school  te organiseren? Vraag dan ten laatste op 15 oktober 2015 een subsidie aan.

Surf voor meer informatie naar deze pagina of contacteer het team Speelpleinen op 02 563 05 80 of speelpleinen.subsidies@vgc.be.