n Brussel - naar homepage

Vernieuwde crèche Robbedoes biedt Schaarbekenaars meer kinderopvang

Op 8 juni ging het vernieuwde kinderdagverblijf Robbedoes in de Jan Stobbaertslaan in Schaarbeek open.

VGC-collegelid voor Gezin Bianca Debaets opende de nieuwbouw officieel. De uitbreiding en vernieuwing van de infrastructuur werd gerealiseerd met 1 miljoen euro van de Vlaamse Gemeenschap en 1,1 miljoen euro van de VGC. Er kwamen daardoor 19 extra plaatsen vrij, waardoor er in totaal 63 plaatsen beschikbaar zijn. Alle plaatsen zijn aan inkomenstarief. Dat wil zeggen dat de overheid de crèche financiert en dat ouders een bijdrage betalen naargelang hun inkomen.
 
Ouders die hun kindje willen inschrijven in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel kunnen terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang op www.kinderopvanginbrussel.be. Het Lokaal Loket Kinderopvang maakt inschrijven eenvoudiger.