n Brussel - naar homepage

VGC-beleidsverklaring 2016-2017: beleidsacties voor het komende werkjaar

Begin september diende het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de beleidsverklaring 2016-2017 in bij de Raad van de VGC. In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers. De beleidsverklaring bouwt verder op het bestuursakkoord ‘Goesting in Brussel’ dat het VGC-College bij de start van deze legislatuur opstelde.

Panoramisch zicht over Brussel.
© Lander Loeckx

De Raad besprak de beleidsverklaring op 21 september, tijdens de eerste zitting van het nieuwe werkjaar.
Klik hier voor de volledige tekst van de beleidsverklaring.