n Brussel - naar homepage

VGC-inzending ‘W² in de stad’ van Atelier Groot Eiland’ wint ‘Slim in de Stad-prijs’

Op 1 februari 2016 reikte Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de Slim in de stad-prijzen uit. De steden Genk, Gent en Brussel (Vlaamse Gemeenschapscommissie) kwamen als winnaars uit de bus en krijgen elk 50.000 euro.

Moestuin
Moestuin la petite Senne - Foto: Atelier Groot Eiland

De bekendmaking en uitreiking van de prijzen gebeurde op de jaarlijkse trefdag van het Vlaamse Stedenbeleid. De prijs ‘Slim in de Stad’ – vroeger de Thuis in de Stad-prijs – is een conceptenwedstrijd waarin centrumsteden en de VGC voor gemeenschapsmaterie voor hun stad/stadsregio een toekomstvisie schetsen. Vlaanderen wil op die manier in partnerschap met haar steden een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee onze steden geconfronteerd worden.

Stedelijke uitdagingen  

Genk, Gent en Brussel (VGC) wonnen de wedstrijd en bedachten het sterkste concept om te evolueren naar een slimme stad. “Complexer wordende stedelijke uitdagingen vragen innovatieve antwoorden. ‘Slimme steden’ zijn die steden die technologie en digitalisering inzetten om de levenskwaliteit en dienstverlening te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de allesomvattende maatschappelijke uitdagingen optimaler en efficiënter aan te pakken”, aldus minister Homans.

W² in de stad van Atelier Groot Eiland

De VGC diende  een kandidatuursdossier in voor de stedelijke werking van Atelier Groot Eiland (AGE), ‘W² in de stad’, op de brug tussen welzijn en werk. Atelier Groot Eiland ontwikkelde de voorbije jaren een succesvol concept dat innovatieve en duurzame stedelijke nijverheid en stadslandbouw combineert met arbeidszorg. Het experiment streeft naar een verbindende invulling van de stedelijke ruimte, gebruik van voedseloverschotten en recyclage van afval en stadsecologie gecombineerd met de inschakeling van kortgeschoolde werkzoekenden die moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden. AGE werkt hiervoor ook samen met private partners. Met ‘W² in de stad’ wil AGE een concreet antwoord bieden op de voedingsbehoeften van de stadsbewoners, die met steeds meer zijn, en slim produceren door te kiezen voor korte ketens. Tegelijkertijd creëert AGE via stadslandbouw ook tewerkstelling voor de meest kwetsbare doelgroepen.

De VGC is verheugd met deze erkenning en wenst Atelier Groot Eiland alle succes toe met deze prijs!