n Brussel - naar homepage

VGC start met een projectsubsidie ‘Student N Brussel’

Brusselse studenten die een activiteit willen organiseren of een project op poten willen zetten, maar nog financiële ruggensteun zoeken, kunnen vanaf volgend academiejaar een projectaanvraag indienen bij de VGC.

De subsidie is er voor alle studenten die studeren aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel en die, samen met medestudenten, een project, actie of evenement willen organiseren, waarmee ze inzetten op Brussel als studentenstad. Dat kan bijvoorbeeld met hun studentenvereniging, maar evengoed met een actie die ze samen met enkele medestudenten op poten wil zetten.

Met deze subsidie wil de VGC:

  • frisse en creatieve initiatieven van studenten een kans geven,
  • samenwerking en uitwisseling tussen studenten aanmoedigen,
  • Brussel en het leven in de stad promoten.

Voorwaarde is dat studenten met hun project inzetten op het aanscherpen van de band tussen de Brusselse studenten onderling, de link tussen studenten en hun omgeving aanhalen, of dat Brussel als leer-, leef- en werkstad voor studenten in the picture wordt gezet.

Vanaf eind september kunnen studenten hun projectaanvraag indienen via www.onderwijsinbrussel.be