n Brussel - naar homepage

Vorming zelfmoordpreventie in het jeugdwerk

Zelfmoordgedachten en -pogingen komen helaas voor bij jongeren. Door hun positieve en laagdrempelige aanwezigheid speelt het jeugdwerk een belangrijke rol om de geestelijke gezondheid en zelfmoordpreventie te bevorderen bij jongeren in hun vrije tijd.

tekst in beeld: Deskundigheidsbevordering suicidepreventie in het jeugdwerk. Kleurijke illustratie van handen op de achtergrond.

Charlotte Aertsen en Egon Van Ertvelde, zelfmoordpreventiemedewerkers van Andante vzw en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel, geven een antwoord op een aantal belangrijke vragen over het omgaan met zelfmoordgedachten in het jeugdwerk.
Logo Brussel ondersteunt graag dit initiatief omdat zelfmoordpreventie een belangrijk actiepunt is binnen zijn werking.

Praktisch

  • Voor wie: jeugdwerkers en vrijwilligers uit het Brusselse jeugdwerk
  • Wanneer: 12 januari 2017 van 9 tot 15 uur
  • Waar: jeugdcentrum Aximaxin zaal Maxi 2, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel  

Deelnemen is gratis en er is een broodjeslunch. Schrijf je voor 9 januari.