n Brussel - naar homepage

Tolken en vertalers

Brussel Onthaal vzw is de Nederlandstalige Brusselse aanbieder voor sociaal vertalen en tolken.

Elke Nederlandstalige voorziening kan, tegen betaling, een beroep doen op het aanbod van deze vzw.
Meer info: sociaalvertaalbureau.be