n Brussel - naar homepage
Depot van het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel. Aantal beeldhouwwerken op een rek.

Dienstverlening erfgoed

De erfgoedcel biedt de Brusselse erfgoedzorger een gevarieerde waaier aan ondersteuning, om zo een kwaliteitsvolle erfgoedzorg te stimuleren.
Datalogger
Datalogger

Ondersteuning

Advies

U kunt steeds bij de erfgoedcel terecht met ideeën, voorstellen, vragen. Als ze zelf niet de nodige expertise in huis heeft, verwijst de erfgoedcel u graag door naar organisaties en personen die u verder kunnen helpen.

Vorming

De erfgoedcel organiseert regelmatig vormingen, die aansluiten bij de noden en de vragen uit het veld. Dit kan gaan over behoud en beheer of publiekswerking. Ook niet-erfgoedorganisaties kunnen aansluiten.

Communicatie

Een duidelijke en heldere communicatie is één van de fundamenten van een geslaagd erfgoedproject. Ook hier kan de erfgoedcel een helpende hand bieden, o.a. via de website en de nieuwsbrief.

Vertaling naar het Nederlands voor de erfgoedsector

Een beperkte financiële tussenkomst is mogelijk voor de vertaling naar het Nederlands van publieksgerichte teksten (onderschriften bij objecten, zaalteksten, brochures,...). Catalogi en publicaties komen niet in aanmerking.

Uitleendienst museumspecifiek materiaal

De erfgoedcel Brussel leent materiaal uit aan erfgoedzorgers. Zo zijn er video's over conservering beschikbaar en kunnen toestellen voor licht-en klimaatmeting ontleend worden.