n Brussel - naar homepage

Streekgericht Bibliotheekbeleid dienstverlening

Het Streekgericht Bibliotheekbeleid ondersteunt de openbare Nederlandstalige bibliotheken in Brussel.
Kind met mama en baby in de bibliotheek
In de bibliotheek.

Het Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) ondersteunt de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel op twee gebieden.

Enerzijds ondersteunt het SBB allerlei leesbevorderingsprojecten. Hierbij coördineert het SBB en moedigt samenwerking, expertisedeling en -ontwikkeling aan. Anderzijds ondersteunt het SBB de bibliotheken op bibliotheektechnische gebieden zoals catalogusonderhoud, bibliotheeksoftware, opleidingen en vorming.